രത്നങ്ങള്‍

രത്നങ്ങള്‍ സുന്ദരങ്ങളും ആകര്‍ഷകങ്ങളും ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തു ആയിത്തീര്‍ന്നത്. പ്രാചീനകാലം മുതല്‍ക്കേ രത്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ശക്തികള്‍ പണ്ഡിതന്മാര്‍ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. രത്നങ്ങള്‍ രാജാക്കന്മാരും പ്രഭൂക്കന്മാരും സ്വന്തമാക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജ്യോതിഷാചാര്യനായ വരാഹമിഹിരന്‍ ഒരു ശ്ലോകത്തില്‍ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

"നല്ല രത്നങ്ങള്‍ രാജാക്കന്മാര്‍ക്ക് വിജയവും ഭാഗ്യവും എപ്പോഴും നേടിക്കൊടുക്കും. എന്നാല്‍ ദോഷരത്നങ്ങള്‍ പരാജയവും നിര്‍ഭാഗ്യവും സമ്മാനിക്കും"

പ്രസിദ്ധമായ പല പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങളിലും രത്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശമുണ്ട്. സ്യാമന്തക രത്നത്തെക്കുറിച്ചും ശ്രീകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചും, കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവര്‍ വിരളമാണ്. മഹാഭാരതത്തിന്‍റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അശ്വദ്ധാമാവിന്‍റെ ശിരസിലണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രത്നം അര്‍ജ്ജുനന്‍ വാങ്ങിയ കഥ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലെ ആകര്‍ഷണശക്തിയുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ് രത്നങ്ങള്‍. മറ്റുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലെ സത്തയായി നമുക്കിവയെ കണക്കാക്കാം.

"രമന്തേ അസ്മിന്‍ ഇതി രത്ന" ഏതൊന്നിലാണോ മനസ്സ് രമിക്കുന്നത് അതിനെ രത്നം എന്ന് പറയുന്നു.

രത്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പല വിശ്വാസങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ചില രത്നങ്ങള്‍ ഭൂതപ്രേതാദികളെ അകറ്റുമെന്നും, ചിലവ അപകടങ്ങളില്‍ നിന്നും രക്ഷിക്കുമെന്നും, വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ചില രത്നങ്ങള്‍ ധരിച്ചപ്പോള്‍ ദീര്‍ഘകാലമായി കുട്ടികള്‍ ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് സന്താനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതായും, യുദ്ധത്തിനുപോയവരെ വിജയിപ്പിച്ചതായും ഒക്കെയുള്ള അതിപുരാതന അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ രത്നശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് പ്രേരണയായത്.

സൂര്യന്‍റെ പ്രകാശത്തിലെ 7 നിറങ്ങളിലൂടെ രത്നങ്ങള്‍ ധരിക്കുന്നവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. കടലില്‍ കപ്പലില്‍ പോയവരെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള നിഗൂഢ ശക്തി ചില രത്നങ്ങള്‍ക്കുണ്ട് എന്ന് പാശ്ചാത്യര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. സര്‍പ്പങ്ങളുടെ കാഴ്ച കുറയ്ക്കുവാന്‍ "മരതക" രത്നത്തിന് കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരുന്നു.

പ്രാചീന ഭാരതത്തില്‍ 64 കലകളില്‍ പ്രാവീണ്യം നേടുന്ന വിദ്വാന്മാര്‍ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കല "രൂപരത്ന പരീക്ഷ" എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് രത്നങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്ന പരീക്ഷണം ആയിരുന്നു.

മഹാഭാരതത്തില്‍  ആശ്വദ്ധാമാവിന്‍റെ ശിരസ്സില്‍ ഉള്ള രത്നത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്.

പാണ്ഡവര്‍ക്കുള്ളരത്നങ്ങള്‍
കൗരവര്‍ക്കുള്ള വിത്തവും
അവര്‍ നേടിയവറ്റേക്കാള്‍
മെച്ചമാണെന്‍റെയീ രത്നം.
ഇതണിഞ്ഞാല്‍ പ്പേടിയില്ല
ശാസ്ത്രവ്യാധി ക്ഷുധാദിയില്‍
വാനോര്‍ ദാനവര്‍ നാഗങ്ങ-
ളിവര്‍ മൂലവുമേതുമേ
യക്ഷോഭയവുമില്ലില്ലാ
കള്ളര്‍ പേടിയുമങ്ങനെ
ഈ വീര്യമുള്ളി മണി (രത്നം) ഞാന്‍
ത്യജിച്ചീടില്ലൊരിക്കലും

പ്രസ്തുത രത്നത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠത എത്രയെന്ന് മേല്‍പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്.

അജ്ഞാതമായ പ്രപഞ്ചശക്തിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം എന്ന നിലയ്ക്ക് വേദാംഗങ്ങളില്‍ നേത്രസ്ഥാനം കല്‍പ്പിച്ചു നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ജ്യോതിഷത്തിന്‍റെ അത്ഭുതകരമായ ശാഖകളില്‍ ഒന്നാണ് രത്ന ശാസ്ത്രം.

അദൃശമായ പ്രപഞ്ചശക്തിമൂലമുണ്ടാകുന്ന കഠിന പ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുവാന്‍ രത്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢത  സഹായിക്കുന്നു എന്നത് വ്യക്തമായ കാര്യമാണ്.

ഹിന്ദുപുരാണപ്രകാരം ബലാസുരന്‍റെ അസ്ഥിയില്‍ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന രത്നങ്ങള്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ രസതന്ത്രപരവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവുമായ പ്രകൃതിയിലെ സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ മൂലം പല പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്ന് രൂപപ്പെടുന്നവയാണ്. ദോഷഗ്രഹങ്ങളുടെതാണെങ്കിലും രത്നങ്ങള്‍ നല്ല ഗുണത്തിന്‍റെ പ്രഭാവം മാത്രം ധരിക്കുന്ന ആളിലേയ്ക്ക് കടത്തിവിടുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രത്നം ധരിക്കുന്നത്, വെയിലില്‍ നിന്നും മഴയില്‍ നിന്നും രക്ഷനേടാന്‍ കുട ചൂടുന്നതുപോലെയാണ്. ദോഷങ്ങളില്‍ നിന്ന് രത്നങ്ങള്‍ ധരിക്കുന്നയാള്‍ക്ക് സുരക്ഷ നല്‍കുന്നു. മനുഷ്യ ശരീരത്തില്‍ മഴവില്ലില്‍ കാണുന്ന നിറങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇവയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിറത്തിന്‍റെ കുറവ് ദോഷകരമായി ബാധിച്ച് പ്രശ്നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. രത്നധാരണം നിറത്തിന്‍റെ കുറവ് പരിഹരിച്ച് നല്‍കുന്നു.

സമുദ്രം പോലെ വിസ്തൃതമായ ജ്യോതിഷത്തിന്‍റെ ഒരു വളരെ ചെറിയ ശാഖ മാത്രമാണ് രത്നശാസ്ത്രം. പല ആചാര്യന്മാരുടേയും അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്തമായതിനാല്‍ ഇതില്‍ പലപ്പോഴും വൈരുദ്ധ്യങ്ങള്‍ കാണാം.

നിങ്ങളെ രത്ന ധാരണത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവരോട് നിങ്ങള്‍ കൃത്യമായി ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ഗ്രഹവും ആര്‍ക്കും പൂര്‍ണ്ണമായും അനുകൂലനല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശുഭഫലത്തോടൊപ്പം ദോഷഫലവും അവചെയ്യുന്നു. അവ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രത്നങ്ങള്‍ ധരിക്കുമ്പോള്‍ സ്വാഭാവികമായും ഗുണഫലവും ഒപ്പം ദോഷഫലവും കൂടുന്നു. ഇന്ദ്രനീളം പോലെയുള്ള രത്നങ്ങളുടെ ദോഷഫലങ്ങള്‍ പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ്.

രത്നം ധരിച്ചാല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണഫലങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്? അതുപോലെ തന്നെ ദോഷഫലങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?. രത്നം ധരിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക.

ഒരു നല്ല ജ്യോതിഷിയുടെ (ദൈവജ്ഞന്‍റെ) സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാളുടെ ഗ്രഹനില പരിശോദിച്ച് യഥാര്‍ത്ഥ "രത്ന നിര്‍ണ്ണയം" നടത്തുവാനാകും.

ജ്യോതിഷത്തില്‍ ഗ്രഹദോഷ പരിഹാരങ്ങള്‍ക്ക് ഒട്ടേറെ അനുഷ്ഠാനമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ഈ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ക്ക് പലര്‍ക്കും ഈ തിരക്കുപിടിച്ച കാലത്ത് സമയം കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുന്നില്ല.  അങ്ങനെയുള്ളവര്‍ക്ക് രത്ന ധാരണം ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഗ്രഹദോഷപരിഹാരമാര്‍ഗ്ഗമാണ്. രത്നം ധരിയ്ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ അതിന്‍റെ ഒരു പ്രഭാവം ധരിക്കുന്നവരില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. രത്നങ്ങള്‍ ദീര്‍ഘകാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നവയാണനുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.

അനുഷ്ഠാനത്തിന് വലിയ പ്രയാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും, വളരെ പെട്ടന്ന് ഫലിക്കുന്നതുകൊണ്ടും രത്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയ്ക്ക് വലിയ പ്രചാരം വന്നുചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. നവരത്നങ്ങള്‍ നവഗ്രഹങ്ങളുടെ അദൃശ്യശക്തി പ്രഭാവത്തെ വശീകരിച്ച് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേയ്ക്ക് കടത്തിവിടുവാന്‍ കഴിവുണ്ട്. രത്നങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഈ ശക്തി ഇതു ധരിക്കുന്നവരെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്നു. വിധിപ്രകാരമുള്ള വൈദീക കര്‍മ്മങ്ങളായ ഹോമം, ദാനം, ജപം തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ അനുഷ്ഠാങ്ങള്‍പോലെ തന്നെ രത്നധാരണവും വളരെ ഫലവത്താണ്‌.