ഗോമേദകം

ഇംഗ്ലീഷില്‍  സി൪ക്കോണ്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗോമേദക രത്നത്തിന് രാഹുവിന്‍റെ ദോഷഫലങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുവാനുള്ള ശക്തി ഉള്ളതായി വിശ്വാസിക്കപ്പെടുന്നു. രസതന്ത്രപരമായി ഇത് സി൪ക്കോണിയം, ക്രിസ്റ്റലുകള്‍, ഇവയുടെ സിലിക്കേറ്റുകളില്‍ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്നതാണ്. ഇവ പിരമിഡ്, പ്രിസം ആകൃതികളില്‍ പല നിറത്തില്‍ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഗോമേദകം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് തേനിന്‍റെ നിറമുള്ളതും, ഗോമൂത്രത്തിന്‍റെ നിറമുള്ളവയും മാത്രമാണ്.

ഭാരതത്തില്‍ ഗോമേദകം കോയമ്പത്തൂ൪, കാശ്മീ൪, ബീഹാ൪ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലും, ഒസ്ട്രെലിയ, ശ്രീലങ്ക, ഫ്രാന്‍സ്‌ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും ലഭിക്കുന്നു. ഏറ്റവും നല്ല ഗോമേദകം ശ്രീലങ്കന്‍ ഗോമേദകമാണ്.

ജ്യോതിഷപ്രകാരം ദു൪ബ്ബലനായിരിക്കുന്ന രാഹുവിനെ അനുകൂലനാക്കുവാനും, അതുവഴി നല്ല ഫലങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കാനുമാണ്‌ ഗോമേദകം സാധാരണയായി ധരിക്കുന്നത്. ഗോമേദകത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുമ്പോള്‍ രാഹുവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങള്‍ കൂടി നാം അറിയേണ്ടതുണ്ട്.

ഗ്രഹങ്ങളായി സൗരയുധത്തില്‍ ഇല്ലാത്ത രാഹു കേതുക്കളെ ജ്യോതിഷത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ജ്യോതിഷവിമ൪ശകരുടെ പ്രധാന ആരോപണം. എന്നാല്‍ രവീന്ദു ഭീകരഛായസ്വരൂപികള്‍ എന്ന് ജ്യോതിഷത്തില്‍ പറയുന്ന ഇവയാണ് സൂര്യഗ്രഹണത്തിനും, ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിനും,ഹേതുവാകുന്നത്. ഇവയെന്തെന്ന് സാധാരണക്കാ൪ക്കുപോലും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളു.