ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളിലൂടെ ഭക്‌തര്‍ കാണേണ്ട സുന്ദര ശാസ്‌ത്രമുഖങ്ങള്‍

ച്യവനൻ (ച്യവനപ്രാശം)

ഇനി ഈശ്വരൻ കളിക്കട്ടെ

കിടപ്പുമുറികള്‍ക്കുള്ള സ്‌ഥാനവും ചില കാര്യങ്ങളും

അയ്യപ്പന്‍ അരുള്‍ ചെയ്യുന്നത്

പാക്കനാര്‍ പറയുന്ന പാതിവ്രത്യം

ഉപനിഷത്‌ ശാന്തിമന്ത്രം

ആഭരണങ്ങള്‍ ധരിക്കുന്നതിന്റെ പൊരുള്‍

വിഗ്രഹം, ചില അറിവുകൾ

ശബരിമല വ്രതകാലത്ത് അരുതാത്തത്

വേദാന്തവും, വേദാന്തികളും, ഭൗതികജീവിതവും

മരണത്തിന്‍റെ പല ഘട്ടങ്ങൾ, മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകൾ

ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം

പാശുപതാസ്ത്രം

ഹൈന്ദവ ആരാധനയിലെ വിശേഷപുഷ്പങ്ങൾ

ഭസ്മം തൊടുന്നത് ഏതുവിധം?

സപ്‌തമാതാക്കള്‍

സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്‌ക്ക് 'കനകധാരാ സ്‌തോത്രം'

സൂര്യദോഷ പരിഹാരം

ഹനുമാന്റെ സൗഭാഗ്യം

അസുരഗുരു ശുക്രാചാര്യർ

ദാനത്തിനുള്ള നക്ഷത്രയോഗങ്ങള്‍

ചന്ദ്രശേഖരാഷ്ടകം

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വസ്‌ത്രം സന്ധ്യയ്‌ക്കു മുമ്പ്‌ എടുക്കണം

കാരുണ്യവാനായ ഭഗവാന്‍

കറുത്തവസ്ത്രത്തിന്റെ പൊരുള്‍

നവഗ്രഹപൂജ

ദാരിദ്ര്യദഹന ശിവ സ്തോത്രം

ഭഗവാന്‍ കൃഷ്‌ണന്‍ അര്‍ജുനന് നല്കുന്ന ഉപദേശങ്ങള്‍

അഷ്ട വിശേഷങ്ങള്‍

ഗുരുർ ബ്രഹ്മ ഗുരുർ വിഷ്ണു

യമൻ

നാമജപത്തിന്റെ മഹത്ത്വം

ദൈവത്തിനോട് പരാതി പറയും മുമ്പേ

ചാതുര്‍മാസ്യവ്രതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

ക്ഷേത്രദര്‍ശനം നടത്തുമ്പോള്‍

കൊട്ടിപ്പാടിസേവ

നാമജപത്തിനുള്ള ചിട്ടകള്‍

ജന്മ നാളുകളും അവയുടെ മരങ്ങളും

ചൊവ്വാദോഷവും പരിഹാരങ്ങളും

ശത്രുസംഹാര ഹോമം / ശത്രുസംഹാര അർച്ചന

മാംഗല്യം തന്തുനാനേന

മാസവിശേഷങ്ങള്‍

ദീപമഹാത്മ്യം

ഇരുമുടിക്കെട്ട് - ശബരിമല

അയ്യപ്പചക്രം ഐശ്വര്യപ്രദായകം

കേതുദോഷം പരിഹരിക്കാന്‍ ഗണാഷ്‌ടകം

കുമാരീപൂജ

കനകധാരാ സ്‌തോത്രം

എരുമേലി പേട്ടതുള്ളല്‍ ആലങ്ങാട്ടുകാരുടെ അവകാശം

പേട്ടതുള്ളല്‍

എണ്ണതേച്ചുള്ള കുളി എന്തിന്‌?